Om kommuneplanen

Kommuneplanen er en helhedsplan for den fysiske struktur i Rudersdal Kommune. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år. Strategiske og langsigtede overvejelser kan dog række længere.

Lovgrundlaget for Kommuneplan 2021 er lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020.  

Det væsentligste politiske grundlag for Kommuneplan 2021 er planstrategi 2019, som gælder, indtil kommunalbestyrelsen vedtager en ny planstragi.

Kommuneplanen handler især om regulering af arealer og andre fysiske forhold i kommunen. Det drejer sig fx om boliger, erhverv, butikker, institutioner, veje, fritidsaktiviteter og natur samt ressourcer i form af fx grundvand og ren luft.

Planen inddrager endvidere hensynet til kommunens placering regionalt, nationalt og til dels internationalt i forhold til Øresundsregionen.

Kommuneplanen indeholder to regelsæt:

  • retningslinjer for kommuneplanens temaer
  • rammer for lokalplanlægningen.

Rammerne består dels af konkrete rammebestemmelser, som gælder for det enkelte rammeområde, dels af generelle rammer, som gælder for rammeområderne generelt.

Herudover indeholder planen en beskrivelse af 12 geografiske delområder af kommunen. Områderne rummer hver deres særlige karakteristika med hensyn til bebyggelse, natur, landskab og kulturhistorie.