Fritids- og udeliv

Temaet handler bl.a. om at bruge det åbne land til fritidsaktiviteter og rekreation. Det omfatter tre undertemaer: Grønne fritidsområder, Stier og motionsruter og Blå natur- og fritidsområder.