Hovedtræk i planen

Jens Ive

Kommuneplanen er med til at sætte de fysiske rammer for, hvordan Rudersdal Kommune skal udvikle sig og dermed rammerne for bosætning, erhvervslivets udviklingsmuligheder, hvordan vi bevarer de smukke omgivelser i form af grønne områder og attraktive by- og boligområder.


Kommuneplanen bygger på de visioner og strategier, som fremgår af Rudersdal Kommunes Planstrategi 2019 med de seks hovedemner: Borgere og boliger, Levende bymiljøer, De smukke omgivelser, Vand som aktiv, Plads til erhverv og Sundhed for alle.


Kommuneplanen er den overordnede plan for, hvordan kommunens forskellige områder skal anvendes og udvikles på kort og længere sigt. Det sker med afsæt i retningslinjer og rammer for den fysiske plan. 


Det drejer sig bl.a. om at bevare og udvikle kommunen som en attraktiv bokommune for alle aldre, herunder at tilgodese behovene for at udvikle byområdernes funktioner, at sikre et passende boligudbud i takt med befolkningsudviklingen og ønsker om andre boformer, at udvikle og tilpasse erhvervsområderne med et større indhold af vidensvirksomheder, at bevare de grønne omgivelser, at sikre kulturmiljøerne og den bevaringsværdige bebyggelse samt at sikre en større robusthed i forhold til klimaforandringer. Kommuneplanen skal sikre sammenhæng i planlægningen af disse forskellige områder og sektorer.

 

Jens Ive

Borgmester