Befolkning og boliger

Der bor omkring 57.000 indbyggere i ca. 24.700 boliger i Rudersdal Kommune. Hovedparten af boligerne ligger i smukke, grønne omgivelser. Kombineret med den korte afstand til Hovedstaden, er de grønne omgivelser med til at gøre Rudersdal til en attraktiv bokommune.

Kort over boligudviklingsområder og boligområder
 

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • at Rudersdal Kommune fortsat er en attraktiv bokommune
  • at skabe grundlag for bæredygtig udvikling af byer og boliger
  • at bevare et grønt og åbent udtryk i kommunens boligområder
  • at boligudbygningen bygger på de enkelte byområders særlige kvaliteter fra de tæt bebyggede centerområder til villaområdernes åben lav bebyggelse
  • at bygge nye boliger til forskellige målgrupper, der kan bidrage til en positiv udvikling af kommunens befolkningsudvikling
  • at skabe mulighed for etablering af attraktive seniorboliger herunder bofælleskaber 
  • at nye boliger opføres i en høj kvalitet og i respekt for de eksisterende forhold og omgivelser
  • at skabe fortætning og nye muligheder for boliger og erhverv i tilknytning til kommunes centerområder og bymidter. Udviklingen skal ske under hensyn til lokalområdets identitet, naturværdier samt adgang til offentlig transport og stisystemer
  • at værne om kommunes bevaringsværdige bygninger og bymiljøer.