Dekorativt: Vedbæk

Vedbæk

Vedbækområdet er i høj grad præget af placeringen ud til Øresund og danner sammen med Skodsborg et bånd langs kysten med det meget karakteristiske Strandvejsmiljø. I den vestlige del ligger den fredede Maglemose, der er et større rekreativt område.

Særlige træk

Vedbæk er en havne- og stationsby og er udpeget som bydelscenter. Vedbæk har knap 3.500 indbyggere. Boligområderne består fortrinsvist af parcelhuse, men på begge sider af Vedbæk Strandvej ligger store, markante villaer på store grunde. Her ligger også det tidligere store, gamle landssted Bakkehuset, der i dag fungerer som aktivitetshus m.v. for ældre. 

Hvor Trørødvej munder ud i Strandvejen ligger enkelte gamle huse, bevaret fra dengang Vedbæk var et fiskerleje. Vest for stationen ligger Vedbæk Skole og etagebebyggelsen Flintemarken, Henriksholm og parcel- og rækkehusbebyggelsen Henrikshave.

Ved Hotel Marina og Vedbæk Havn ligger Vedbæk Strandpark med offentlig badestrand.

Vedbæk Stationsvej er et handelsstrøg med et udbud af dagligvarebutikker og specialbutikker. En række ældre bygninger giver gaden karakter, som dog svækkes af nogle af de nyere bygninger.

Vedbæk adskilles fra Trørød af den fredede Maglemosen, der fungerer som spredningskorridor mellem kerneområder såsom Furesøen og Jægersborg Hegn. Maglemosen er herudover udpeget som særligt geologisk interesseområde. Der er også gjort vigtige arkæologiske fund her. Trørød Skov fungerer som et nærrekreativt område for både Vedbæk og Trørød.

Udvikling

I området omkring Henriksholm, den tidligere Forsvarskommando, er en udbygning med boliger næsten fuldført. Der er mulighed for en mindre kommunal kulturinstitution i området.

Hotel Marina fastholdes til erhvervsformål, men en del af ejendommen vil på basis af ny planlægning kunne anvendes til boliger.

Bevaringsværdige bygninger

Vedbæk er oprindeligt et fiskerleje men fik tidligt en rekreativ værdi i form af landsteder og sommerhuse for udflyttere og landliggere fra København. Vedbæks maritime historie afspejles i en række bevaringsværdige fiskerhuse, som Trørødvej 6 og Vedbæk Strandvej 387 A og de sorte bygninger på Vedbæk Havn, som fint understøtter havnemiljøet.

Området rummer mange bevaringsværdige villaer, som geografisk ligger spredt men dog især koncentreret omkring Trørødvej og Strandvejen. I dette område ligger også de bevaringsværdige landsteder som Enrum, Bakkehuset og Rolighed.

Vedbæk stationsbygning, som betjener Kystbanen, er både bevaringsværdig og bygningsfredet. Stationsbygningen, er ligesom de øvrige stationsbygninger på Kystbanen, tegnet af arkitekt Heinrich Wenck.

Kulturmiljøer