Natur og landskab

Temaet Natur og landskab handler om, hvordan de særlige kvaliteter og værdier, som knytter sig til naturen, landskabet og geologien, varetages. Temaet indeholder udpegning af områder og beskrivelse af retningslinjer.