Værdifulde landskaber

Rudersdal Kommune rummer smukke og varierede landskaber. Samspillet mellem det bakkede terræn, små og store skove, søer, dalstrøg og mødet mellem kyst og land skaber et varieret og oplevelsesrigt landskab, hvor den oprindelige bebyggelse ligger indpasset i forhold til terræn og bevoksning.

Kort over værdifulde landskaber

Det arbejder vi for

Åbn / Luk alle
  • at Rudersdal Kommune fortsat kendetegnes ved smukke og varierede landskaber
  • at friholde det åbne land for unødigt byggeri
  • at fastholde forskellene mellem det åbne land, landsbyerne og byområderne
  • at de grønne forbindelser fra byområderne til det åbne land bevares og udvikles
  • at bevare og styrke de landskabelige sammenhænge, herunder de grønne kiler og kystkilerne, der forbinder kysten med de bagvedliggende landskabsstrøg.