Vand og klima

Temaet behandler emner relateret til vand og klima: Grundvand, vandmiljø, klimatilpasning, lavbundsarealer og kystbeskyttelse.