Grundvand

Rudersdal Kommune er et vigtigt vandindvindingsområde og er selvforsynende med grundvand. Næsten hele kommunen er klassificeret som ”område med særlige drikkevandsinteresser”. Derfor skal Rudersdal Kommune beskytte grundvandsressourcen så dens kvalitet og størrelse ikke forringes. Brugen af giftstoffer, der kan påvirke grundvandet, skal undgås.

Kort over grundvand 

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • at grundvandskvaliteten ikke forringes, da der i kommunen er en næsten fuldstændig udnyttelse af grundvandet
  • at sikre rent drikkevand, også til de næste generationer
  • at drikkevandsforsyningen baseres på rent grundvand og simpel vandbehandling
  • at de områder, hvor drikkevandet dannes, såkaldte grundvandsdannende oplande, i særlig grad beskyttes
  • at områder omkring vandforsyningsboringerne i særlig grad beskyttes
  • at driften af kommunale ejendomme sker uden pesticider
  • at borgere og virksomheder engagerer sig i beskyttelsen af grundvandet.