Trørød

Trørød

Trørødområdet ligger i kommunens østlige del og dermed tæt på kysten. Trørød er en af kommunens bedst bevarede landsbyer med en del bevaringsværdige huse. Byområdet Trørød er ved Trørød Skole og Gl. Holte Kirke næsten vokset sammen med Gl. Holte men er ellers omgivet af åbent land og naturområder som Maglemosen, åbne landbrugsarealer ved ”Atlanterhavet” og skovområder, Jægersborg Hegn, Kohave Skov og Trørød Skov.

Særlige træk

Der er ca. 4.600 indbyggere i Trørød. Flere af de gamle gårde, som oprindeligt udgjorde landsbyen, er bevarede sammen med to gamle skolebygninger, sprøjtehus og andre småhuse alle med store bevaringsinteresser.

Lokalcentret Trørød Butikstorv har bl.a. en række dagligvarebutikker til betjening af lokalområdet.

Trørødområdet har en skole og flere institutioner. Ved Kohavevej ligger Bofællesskabet Krogholmgård. Trørødkollegiet ligger ved Gøngehusvej og bag det ligger et kolonihaveområde.

Trørøds boligområder består overvejende af parcel- og rækkehusområder. Mange af områdets villaer og parcelhuse er af stor bevaringsværdi.

Der er et mindre erhvervsområde ved Skelstedet og Stubbeled og ved Frydenlundsvej.

Kikhanerenden, som løber igennem området, fungerer som spredningskorridor og skaber forbindelse mellem Geelskov, Kirkeskov og Jægersborg Hegn og Kohave og videre nordpå til Trørød Skov og Maglemosen.

Området omkring Maglemosen er udpeget som særligt geologisk interesseområde. Området strækker sig fra Helsingørmotorvejen langs Gøngehusvej, det nordlige Trørød til Flintemarken i Vedbæk.

 

 

Udvikling

Boligområdernes karakter bevares med de nuværende anvendelses- og byggemuligheder.

Trørød Butikstorv er udpeget som lokalcenter med udviklingsmuligheder med begrænsede butiksstørrelser.

Bevaringsværdige bygninger

Trørød er oprindeligt en landsby. Det opleves bedst omkring det nuværende Trørød Torv og Kypergården, som også rummer en række bevaringsværdige bebyggelser.

Området er udbygget med mange både ældre og yngre villaer af høj arkitektonisk kvalitet bl.a. bebyggelsen Rønnebærtoften og langs Caroline Mathilde Sti.

Det bevaringsværdige landsted Frydenlund med tilhørende plantage og haveanlæg udgør et unikt område. I en del af den oprindelige park blev der i midten af 1960'erne opført et erhvervsbyggeri, som også er udpeget som bevaringsværdigt.

Kulturmiljøer