Dekorativt: Rude Skov top

Rude Skov

Rude Skov ligger i hjertet af kommunen og er et af kommunens største skovområder. Skoven byder på et varieret landskab med kuperet terræn, søer og moser. Nordsjællands højeste punkt Maglebjerg er beliggende i skoven, der desuden også rummer mountainbike spor og vandreruter. Området grænser op til byområderne Birkerød og Holte.

Særlige træk

Områdets samlede indbyggerantal er på ca. 100.

En stor del af Rude Skov er naturskov (ca. 132 ha). Det betyder, at træer efterlades til henfald i naturen, og at der ikke fældes store arealer på en gang. Skoven er præget af løvfældende træer som eg og bøg. En stor del består af gammel løvskov, hovedsagelig bøg fra omkring 1900-tallet.

Skoven rummer talrige søer og moser, og der findes mange spor fra forhistorisk tid som jernaldergrave, hulvejsspor og gravhøje. I Rude Skovs nordligste ende tæt på Ebberød ligger kommunens højeste punkt, Maglebjerg, der er 91 m og samtidigt Nordsjællands højeste punkt.

Skovrød er et mindre boligområde, der ligger op til Birkerød Kongevej. Her er bevaret en lille strækning af Kongevejens oprindelige forløb stadig belagt med brosten. Området er beliggende i landzone.

Skoven gennemskæres af Hørsholm Kongevej, som er en af kommunens vigtige trafikforbindelser, der forbinder Holte med Hørsholm. Skoven benyttes flittigt som rekreativt område bl.a. på grund af de mange natur- og kulturoplevelser, stisystemer og faciliteter - herunder Naturskolen. 

Ved Rudegård Stadion længst mod syd er der anlagt en oplyst løbe- og skiløjpe.

Som en lysning i skoven ligger erhvervsområdet ved Lollikhus, som er opkaldt efter en tidligere restauration på stedet. I dag ligger her en nyere krum bygning, som anvendes til kontorformål.

Udvikling

Rude Skov fastholdes som regionalt og lokalt friluftområde/rekreativt område.

Bevaringsværdig bebyggelse

I selve Rude Skov ligger en række velbevarede, mindre, tidligere skovløberhuse, som hver især fortæller en særlig historie og er udpeget som bevaringsværdige.

Det værdifulde naturområde Dumpedalen er en del af området. Bebyggelsen Skovrød Huse afgrænser Dumpedalen mod øst.

Kulturmiljøer