Landzonen

Temaet Landzonen handler om den del af kommunen, der ligger i landzone. Temaet er opdelt i to undertemaer Land- og skovbrug og Ejendomme i landzonen. 

Ejendomme i landzonen er opdelt i landbrugsejendomme, øvrige erhverv, større landsteder, boligejendomme, sommerhuse og fleksible boliger, forenings-, kultur- og institutionsformål samt anlæg i landområdet.