Land- og skovbrug

Jordbruget i Rudersdal Kommune domineres af en landbrugsstruktur med en høj andel af deltids- og fritidsbrug. De består af mindre bedrifter typisk med heste og evt. får, samt et skovbrug bestående af mange store skovområder. De mange skovområder har stor betydning for bl.a. landskabsoplevelsen, plante- og dyrelivet samt friluftslivet.

Kort over områder med skovrejsning uønsket og områder med fredskov.

Vi arbejder for

  • at friholde det åbne land for yderligere skovrejsning, således at de værdifulde landskabers særlige karakteristika bevares.