attemosevej

Gl. Holte

Gl. Holte ligger centralt i kommunen og er karakteriseret af at være omkranset af storslåede, fredede naturområder, herunder Søllerød Naturpark med Høje Sandbjerg.

Særlige træk

Gl. Holte har knap 3.800 indbyggere og består i høj grad af boligbebyggelse. Helsingørmotorvejen og Øverødvej løber igennem Gl. Holte, som derfor kan inddeles i tre områder.

Nord for Øverødvej ligger et større parcelhusområde fra 1960'erne og den bevarede landsbygade, Gl. Holtegade, med både nye huse og gamle, bevarede huse.

På kanten af naturparken ligger bebyggelsen Gassehaven, der er en af de tidlige tæt lav bebyggelser.

Syd for Øverødvej ligger villaområder, men der er også gamle gårde tilbage, herunder Gl. Holtegård, der med sin barokhave i dag fungerer som et meget populært udstillingssted med regional tiltrækningskraft.

Øst for motorvejen ligger overvejende etageboliger og tæt lav bebyggelse med bl.a. Skoleparken og en ny boligbebyggelse ved Thoras Vænge. Ved Malmbergsvej ligger et lille butikstorv med en større dagligvarebutik.

Ved Øverødvej og tilkørslen til motorvejen ligger Mariehøjcentret, der er et af kommunens vigtige kultur, fritids- og aktivitetscentre.

Udvikling

Der forventes ikke større udvikling i byområdet.

De grønne landskaber og rekreative områder omkring Gl. Holte skal bevares og fortsat holdes fri for ny bebyggelse. Landzonestatus fastholdes.

Der er mulighed for at udlægge arealer til fritidsanlæg i det åbne land ved Søllerød Naturpark.

Bevaringsværdige bygninger

Området Gl. Holte har bibeholdt en lille kerne af landsbybebyggelse omkring Gl. Holtegade, hvor der er udpeget en række bevaringsværdige landbyhuse.

Området er også karakteriseret ved flere bevaringsværdige bebyggelser bl.a. de oprindelige arbejderboliger Mariehøj og Buskehøj opført i 1916-19 og Skoleparken III.

Tæt-lav bebyggelse Gassehaven tegnet af Palle Suenson udgør en særlig fin samlet bevaringsværdig bebyggelse på kanten af Søllerød Naturpark. I Søllerød Naturpark er der flere bevaringsværdige landsteder i form af Rygaard, Højbjerghus og Østerlide.

En særlig og markant bebyggelse i området er Gl. Holtegård opført i 1756 af Lauritz de Thurah. Bygningerne er oprindeligt opført som landsted men fungerer i dag som udstillingsbygning med tilhørende parkanlæg.

Kulturmiljøer