Forsyning og infrastruktur

Temaet indeholder en række emner om forsyning, infrastruktur og miljømæssige forhold: Affald, antennemaster, energiforsyning, støj og luft, jordforurening, kollektiv trafik samt trafik og grønne veje. Undertemaerne indeholder kort, retningslinjer og redegørelser.