Antennemaster

Formålet med antennemaster er at sikre god dækning for alle, der bruger radio- og telekommunikation. Masternes placering har stor betydning for det visuelle miljø hvorfor opsætning af antennemaster i Rudersdal Kommune skal underordne sig bevaringsværdige bygninger, bymiljøet, kulturmiljøer og landskabelige kvaliteter. Placering af master er særligt aktuelt ved udrulning af 5G-netværk.

Kort over antennemaster 

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • at give mulighed for god dækning til internet og mobiltelefoni for at understøtte borgernes hverdagsliv i et moderne samfund
  • at sikre hensynet til det omgivende miljø - særligt hensynet til de landskabelige kvaliteter og kulturhistoriske værdier.