Dekorativt: Holte havn top

Holte

I dag opleves Holte og Øverød som et bysamfund, men Øverød er oprindeligt opstået omkring en landsbykerne, hvorimod Holte har udviklet sig i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen og Holte Station. Landskabskilerne Geelskov og Rude Skov og søerne Furesøen og Vejlesø når ind til midten af byområdet. Holteområdet rummer mange bevaringsværdige bygninger især omkring Vejlesø og Furesøen, hvor der også ligger flere rekreative faciliteter.

Særlige træk

Holteområdet består af de to bykvarterer Holte og Øverød med knap 10.500 indbyggere.

Holte er det ene af kommunens to hovedcentre og rummer sammen med Birkerød næsten halvdelen af kommunens borgere. Området karakteriseres ved sin bymidte med et bredt udvalg af både dagligvare- og specialbutikker, bibliotek og rådhus. Holte er trafikalt beliggende ved den nord / sydgående Kongevejen og med gode forbindelser på tværs af kommunen via Øverødvej og Hørsholm Kongevej.

Holte domineres af en samlet centerbebyggelse, og Holte bymidte ligger indenfor det stationsnære kerneområde. Langt størsteparten af handlen i den sydlige del af kommunen foregår her, hvor et større udbud af dagligvare- og specialbutikker er samlet.

Øverød er en af kommunens oprindelige landsbyer med en historisk atmosfære bevaret omkring Bystævnet. Øverød rummer et blandet bolig- og erhvervsområde med fortrinsvis mindre, lokale virksomheder.

Holte By og Øverød er et sammenhængende byområde. Bebyggelsen består hovedsageligt af parcelhuse og tæt lav bebyggelse. Genoptræningscentret Skovbrynet, der ligger tæt ved Søllerød Sø, betjener både kommunens egne borgere og borgere fra andre kommuner. Der er mulighed for at opføre endnu en etape med 24 boliger.

Der er let adgang til rekreative områder i skov og ved søer. Ved Holte Station ligger Vejlesø. Søen er forbundet med Furesøen og begge søer indbyder til mange rekreative aktiviteter både på land og til vands.

Geelskov er et vigtigt rekreativt område for mange besøgende både fra nærområdet og udefra. Midt i skoven findes stadig spor efter skihopbakken Holtekollen.

Frederikslund Skov er en bynær skov i kanten af Furesøen med store rekreative værdier for både foreningsliv og besøgende.

Udvikling

Der er i Holte bymidte mulighed for lokalisering af stationsnære funktioner dvs. byfunktioner af intensiv eller regional karakter. Der forventes en udvikling af bymidten med både boliger og servicefunktioner på baggrund af en ny helhedsplan med udgangspunkt i det velfungerende kommercielle center med offentlig og kulturel service.

Boligområderne skal fortsat være attraktive områder med nær adgang til natur bl.a. Furesøen, Rude Skov, Geelskov og Søllerød Naturpark.

Bevaringsværdige bygninger

 

I Øverød kan rester af den oprindelige landsbybebyggelse opleves ved Øverødvej, Søbakken og Kildevej. Mange af landsbyhusene er bevaringsværdige.

Holte er opstået på baggrund af Holte Station. Holteområdet rummer mange bevaringsværdige bygninger især omkring Vejlesø og Furesøen. Her kan skiftende tiders arkitekturstrømninger ses i villaer opført i høj arkitektonisk kvalitet. Rundt omkring søerne ligger også flere rekreative faciliteter fx Holte Roklub.

Området rummer også flere bevaringsværdige rækkehusbebyggelser, fx bebyggelsen Kuben og Parcelgården, tegnet af henholdsvis arkitekt Bertel Udson og Palle Suenson. Parcelgården ligger i Holte i den vestlige del af området, mens Kuben ligger i Øverød i den østlige del af området. 

De store offentlige bygninger i Holte, som Skovlyskolen og Rådhuset udmærker sig ved en særlig fin arkitektur. Rådhuset er tegnet af Arne Jacobsen. 

Det tidligere landsted Næsseslottet med tilhørende park udgør i dag et bevaringsværdigt og rekreativt miljø på næsset på kanten af Furesø.

Kulturmiljøer