Affald

Affald gemmer på værdifulde materialer og ressourcer, som det giver god mening at genanvende. Derfor har Rudersdal Kommune fokus på at optimere bortskaffelsen af affald, så genanvendelsen bliver så høj som mulig til gavn for miljøet. Det betyder også, at der lokalt skal være plads til at kildesortere, hvilket er vigtigt at indtænke i ny planlægning.

 Kort over genbrugsstationer

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • at affald i højere grad forvaltes som en ressource
  • at affaldsminimere, fremme genanvendelse og øge brugen af genanvendelige materialer
  • at bidrage til det nationale mål om at genanvende minimum 50 % af husholdningsaffaldet inden 2022
  • at gøre affaldssorteringen så nem som muligt ved at tilbyde indsamlingsordninger ved den enkelte husstand.