Støj og luft

Et område betragtes som støjbelastet, når støjniveauet er højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for den pågældende arealanvendelse. Grænseværdierne skal sikre, at støjen opfattes som acceptabel af de fleste, hvis grænseværdierne overholdes.

 Kort over støjbelastede arealer

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • at kommunens boliger og støjfølsomme områder ikke udsættes for støj fra trafik, erhverv og rekreative anlæg udover de vejledende grænseværdier.