Trafik og grønne veje

Veje, jernbaner og stier i Rudersdal Kommune afvikler gennemfartstrafik, tværgående og lokal trafik for både bilister, cyklister og offentlige transportmidler. Kommunens veje skal afvikle trafikken smidigt og sikkert samtidig med, at der fastholdes et visuelt smukt miljø omkring vejene.

 Kort over trafik og grønne veje

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • at det skal være trygt og sikkert at færdes i trafikken
  • at fremkommeligheden skal være god for alle typer af trafikanter
  • at få flere til at tage cyklen frem for bilen - både for at øge sundheden, afhjælpe trængslen på vejene og for at nedbringe energiforbruget og CO2 udledningen
  • at skabe gode stiforbindelser mellem byerne og til natur og kulturoplevelser i det åbne land
  • at den kollektive trafik skal være et attraktivt alternativ til de øvrige transportformer
  • at rejsende, der benytter kollektiv trafik, har optimale muligheder for nemt og hurtigt at skifte fra et transportmiddel til et andet
  • at sikre ensartede materialer og udstyr i byer og langs veje 
  • at forskønne og begrønne kommunens veje
  • at øge biodiversiteten langs grøftekanter og veje.