Energiforsyning

Rudersdal Kommune har fokus på at bidrage til reduktion af udledningen af C02. Det er afspejlet i kommunens Klima- og Energipolitik fra 2017, som bl.a. fokuserer på grøn identitet, energieffektive bygninger, grøn energiforsyning og grøn transport, samt i deltagelsen i projektet DK2020, der skal munde ud i en egentlig klimahandlingsplan henimod klimaneutralitet senest i 2050.

 Kort over varmeforsyning

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • at kommunen bidrager til opfyldelsen af Parisaftalens målsætninger og det nationale mål om et klimaneutralt Danmark. Det er et fælles ansvar og kræver indsatser fra både borgere, virksomheder og kommunen
  • at nedbringe energiforbruget og CO2-udledningen i de kommunale bygninger og i kommunen som helhed
  • at understøtte borgere og virksomheders ønsker om en grønnere varmeforsyning og gøre det lettere at vælge et grønt alternativ til fx olie- og naturgas
  • at øge tilslutningen til fjernvarmeforsyningen og gradvist udfase fossile energikilder i fjernvarmeproduktionen
  • at udbrede grønne alternativer til fx olie og naturgas til individuel opvarmning i områder uden fælles varmeforsyning
  • at understøtte målet om en grønnere varmeforsyning gennem øget samarbejde på tværs af kommuner og forsyningsselskaber.