Lavbundsarealer

Lavbundsarealer er lavtliggende områder, typisk afvandede enge, moser og lavvandede søer, der er potentielt egnede til genopretning. Hensigten med udpegningen af lavbundsarealer er generelt at sikre mulighed for at bevare og forøge nogle af naturtyperne som enge, moser og lavvandede søer. De er især gået tilbage på grund af intensiv dræning og dyrkning eller byvækst. Derudover kan vådområderne være med til at nedbringe næringsindholdet i vandmiljøet og reducere udledningen af drivhusgasser.

Kort over lavbundsarealer.

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • at sikre, at lavbundsarealerne bliver bevaret, og at grundvandsstanden ikke bliver sænket i områderne
  • at genoprette vådområder, som kan bidrage til at sikre og udbygge sammenhængende vand- og naturområder
  • at genoprette vådområder, som kan bidrage til at nedbringe næringsindholdet i vandmiljøet samt reducere udledningen af drivhusgasser.