Kystbeskyttelse

Rudersdal Kommune har 7,5 km kystlinje, hvor man finder både beboelse, strande og Vedbæk Havn. Som følge af klimaforandringerne forventes havvandsstigninger, hyppigere og kraftigere storme og øget erosion langs kysten. Det skal vi forberede os på, samtidig med at kystens rekreative og naturmæssige kvaliteter bevares og på sigt forbedres.

Kort over risiko for oversvømmelse og erosion

Vi arbejder for

  • at kystens eksisterende rekreative og naturmæssige kvaliteter bevares og på sigt forbedres
  • at kystens visuelle udtryk fremstår ensartet og naturligt både fra land- og vandsiden
  • at sikre en sammenhængende kystbeskyttelse på et oplyst grundlag
  • at nye kystbeskyttelsesanlæg er med minimal eller uden gene for brugere og beboers adgang langs kysten
  • at tilgængeligheden til og langs kysten forbedres ved nye tiltag.