Kystnærhedszonen

Rudersdal Kommune ligger ud til Øresund. Den del af kommunen, som ligger mellem strandbredden og ca. 3 km ind i land, er omfattet af kystnærhedszonen. I kystnærhedszonen skal der tages særlige hensyn til natur og landskab.

Kort over kystnærhedszonen

Vi arbejder for

  • at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed.