Geologiske interesseområder

Rudersdal Kommune rummer en spændende og varieret geologi, som er formet af is, vand og vind. De grundlæggende landskabsformer er skabt primært af den seneste istid, som gennem flere isfremstød har formet landskabet.

Siden istiden har vand og vind bygget videre på landskabsformerne og medvirket til udformningen af et landskab med store bakker, dybe dale, spændende kystskrænter og et varieret dødislandskab. 

Kort over geologiske interesseområder

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • at sikre tilgængeligheden til landskaber, hvor forskellige typer af geologiske formationer kan opleves
  • at friholde udvalgte landskabstyper, så geologien kan erkendes
  • at opretholde udsigtspunkter ved særligt interessante geologiske formationer
  • at formidle geologien i kommunen bredest muligt.