Grønne fritidsområder

Det åbne land og de grønne områder i Rudersdal Kommune er en ressource, rig på mulighed for udendørsaktiviteter og ophold for kommunens borgere og for besøgende.

Rudersdal Kommune ligger tæt ved København. Det åbne land i kommunen er derfor som udgangspunkt udpeget som grønne kiler og omfattet af tilhørende bestemmelser i Fingerplan 2019 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. 

Kort over grønne fritidsområder

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • at sikre plads til både de fysisk krævende fritidsaktiviteter og områder med mulighed for fred og ro
  • at afveje den rekreative brug af det åbne land og de grønne kiler i forhold til beskyttelsesinteresserne
  • at fastholde byernes grønne kiler og de grønne overgange til det åbne land
  • at sikre kort afstand mellem bolig og grønne rekreative områder i alle byområder
  • at forøge parkernes rekreative, æstetiske og naturmæssige værdi
  • at give børn, unge og foreningslivet mulighed for oplevelser i naturen
  • at gøre naturen og landskabet tilgængeligt for alle, også dårligt gående og kørestolsbrugere.