Stier og motionsruter

Rudersdal Kommune er knyttet sammen af et netværk af stier, der gør naturen let tilgængelig og giver mulighed for naturoplevelser og motion på varierede ruter i varieret tempo.

Stinettet giver gode muligheder for at klare den daglige transport til arbejde eller skole til fods eller på cykel. Særligt for Rudersdal Kommune er RudersdalRutens Univers; et motions-, oplevelses- og naturunivers, der skaber og synliggør de mange spændende muligheder for et sjovt og aktivt udendørsliv.

Kort over stier og motionsruter 

Vi arbejder for

  • fortsat at skabe større sammenhæng i det rekreative stisystem ved bl.a. at forbinde byen med naturområder, koble idrætsfaciliteter med naturområder og RudersdalRutens Univers, forbinde rekreative områder og forbinde adskilte byområder med rekreative stier
  • at styrke tilgængeligheden til de bynære landskaber gennem videreudvikling af den eksisterende skiltning af stinettet med piktogramstandere og oplysningstavler
  • at udvikle stinet og aktiviteter på tværs af kommunegrænsen
  • at de rekreative stier samtidig tjener et trafikmæssigt formål, dvs. at de tjener som gang- og cykelforbindelse fra boligområder til skole, arbejdspladser og fritidsaktiviteter m.m.
  • at afveje den rekreative brug i forhold til beskyttelsesinteresser
  • at videreudvikle RudersdalRutens Univers med temaruter og aktivitetsoaser som et lokalt og regionalt fritidstilbud
  • at sikre bred formidling af de mange muligheder og tilbud.