FN's verdensmål

I 2015 fremlagde FN 17 verdensmål, der skal sikre en bæredygtig udvikling for kloden og dens beboere. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Målene nås i fællesskab

Kommunalbestyrelsen har høje ambitioner om at sikre en bæredygtig udvikling i Rudersdal Kommune og dermed bidrage til, at verdensmålene kan opnås på globalt plan.

Helt lokalt er det også vigtigt, at borgerne i Rudersdal kan være stolte af at bo i - og være en del af - en grøn og klimavenlig kommune.

Kommunalbestyrelsen vil fællesskabet med borgerne og ønsker at finde frem til, hvordan de mange forskellige ressourcer i kommunen - unge, familier, enlige, seniorer, foreninger, små og store virksomheder, institutioner, administration osv. – tilsammen kan bidrage med tiltag mod en mere bæredygtig fremtid.

Derfor igangsatte kommunalbestyrelsen i 2020 en proces med en
borgersamling, der har haft fokus på vores egen og de kommende
generationers fremtid i Rudersdal.

Borgersamlingen bestod af 37 repræsentativt udvalgte borgere, der i
2020-2021 arbejdede på at give kommunalbestyrelsen anbefalinger til det videre fælles arbejde med FN’s verdensmål. Hovedspørgsmålet var:

”Hvordan skal livet i Rudersdal se ud i en bæredygtig fremtid, hvor vi sammen realiserer verdensmålene?”

Undervejs i processen opstod nye tanker, innovative forslag og gode
drøftelser, som understøtter den grundlæggende tanke, at vi kun kan lykkes med at opnå verdensmålene i fællesskab.

Borgersamlingens arbejde

Parallelt med, at Kommuneplan 2021 har været i høring har
borgersamlingen arbejdet på en række anbefalinger til
Kommunalbestyrelsen om hvordan der i Rudersdal kan bidrages til
verdensmålene.

Borgersamlingens arbejde har resulteret i syv anbefalinger.

De syv anbefalinger:
1. anbefaling: Vild med fremtiden i Rudersdal
2. anbefaling: I Rudersdal er vi sammen om grøn energi og genanvendelse
3. anbefaling: I Rudersdal er det bæredygtige valg altid det nemmeste valg
4. anbefaling: I Rudersdal har vi bæredygtig bytransport
5. anbefaling: Ingen ensomme i Rudersdal og alle har lige muligheder for at deltage i fællesskabet og samfundslivet
6. anbefaling: Fælles læring til alle for et grønnere og mere omfavnende Rudersdal
7. anbefaling: Borgere og kommune i samspil som demokratiske legekammerater

Læs anbefalingerne her:

Borgersamlingens anbefalinger

Efterfølgende skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvilke konkrete initiativer, der videre skal arbejdes med. Dette vil ske i sammenhæng med, at kommuneplanens mål realiseres i de kommende år.

Læs mere om borgersamlingen:

Borgersamling i Rudersdal

Verdensmålene og kommuneplan 2021

Kommunalbestyrelsen har øje for, at fysisk planlægning, som er kommuneplanens primære sigte, kan bidrage til flere verdensmål bl.a.:

  • Verdensmål 6: Rent vand og sanitet
  • Verdensmål 7: Bæredygtig energi
  • Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 13: Klimaindsats
  • Verdensmål 15: Livet på land

Kommuneplan 2021 understøtter også disse verdensmål på flere punkter.

Særligt er der i Kommuneplan 2021 sat nye mål og retningslinjer for klimaindsatsen, verdensmål 7 og 13. Det gælder bl.a. bidrag til den grønne omstilling i energiforsyningen, og ikke mindst nye mål og retningslinjer for kystbeskyttelse og klimatilpasning.

Videre kan nævnes andre eksempler: Fx bidrager planlægning for kollektiv trafik til delmål 11.2 om at skabe adgang for alle og at sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer. Indsatsen for et rent vandmiljø bidrager til delmål 6.3. Planlægning for bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer og værdifulde landskaber bidrager til delmål 11.4 om at styrke indsatsen for verdens kultur- og naturarv.

Samtidig har Kommunalbestyrelsen igangsat arbejdet med en ny klimahandlingsplan, som skal vedtages i 2022. Klimaplanen skal via konkrete tiltag vise vejen til netto nul-udledning af drivhusgasser og sætte et ambitiøst CO2-reduktionsmål. Konkret betyder det indsatser i forhold til energiforsyning og –forbrug, transport, bygninger, byudvikling, indkøb og cirkulær økonomi mv.

Samlet vil de forskellige tiltag danne grundlag for en ny strategi for bæredygtig udvikling i Rudersdal Kommune.

Læs den gældende planstrategi, som er fundamentet for Kommuneplan 2021:

Planstrategi 2019

Læs mere om FN’s verdensmål i Rudersdal Kommune:

Grøn omstilling i Rudersdal Kommune og FN's verdensmål

Læs mere om verdensmålene:

Verdensmålene