Bevaringsværdige bygninger

Rudersdal Kommune er beriget med en bygningsarv med store arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Det kan fx være bygninger af høj arkitektonisk værdi eller bygninger med betydning for det samlede bymiljø.

En bygning er bevaringsværdig, når den er udpeget som bevaringsværdig i enten en kommuneplan eller en lokalplan. I 2020 vedtog Rudersdal Kommune en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger og røde porte.

Kort over fredede og bevaringsværdige bygninger og røde porte. Zoom ind på kortet for at få vist matrikler og husnumre.

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • at fastholde kommunens fysiske bygnings- og kulturarv ved at sikre, at bygninger udpeget med høj bevaringsværdig ikke nedrives og kun til- og ombygges med respekt for de bærende værdier
  • at sikre, at bevaringsværdige bygninger, sammenhængende bebyggelser og kulturmiljøer bevares fra helhed til detaljen, og at det sker med respekt for områdets særlige karakter
  • at formidle de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer på en interessant og vedkommende måde for alle, bl.a. gennem uddeling af en arkitektur- og bevaringspris 
  • at indbyde til forhåndsdialog om fornyelse og udvikling af bevaringsværdige bygninger, så om- og tilbygninger i højere grad kan ske med respekt for både ejernes behov og de bærende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.