Børn og unge

I Rudersdal Kommune udgør Børne- og ungepolitikken det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge. Børne- og ungepolitikken er et redskab, der udstikker værdier og retning for den sammenhængende indsats på hele børne- og ungeområdet. Den er grundlaget for indsatser, tilbud og fællesskaber for børn, unge og familier i Rudersdal. Arbejdet med børn og unge foregår i kommunens dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger (SFO'er) og skolefritidsklubber (SFK'er).

Kort over institutioner til børn og unge