Kultur og fritid

Der skal fortsat udvikles nye, attraktive muligheder for et godt og sundt kultur- og fritidsliv for kommunens borgere uanset alder. Der skal være plads til alle former for aktiviteter såvel organiseret som selvorganiseret. Kendskabet til kulturens mange muligheder, herunder kulturarv og natur, skal udbredes.

Kort over områder til offentlige formål. Som udgangspunkt vises områder til offentlige formål og rekreative områder. Signaturforklaring kan vises og de forskellige lag kan klikkes til/fra ved tryk på ikon med tre vandrette streger. Der kan vælges mellem gråtonet eller farvet baggrundskort via ikonet "Skift kort" i nederste venstre hjørne. 

Vi arbejder for

  • at kultur, natur og idræt er tilgængelig for alle kommunens borgere.
  • at kultur, natur og idræt bidrager til den forebyggende og rehabiliterende sundhedsindsats i kommunen.
  • at tilbyde tidssvarende fysiske rammer for kultur-, natur-, fritids-, - og idrætslivet og for at støtte foreningerne i deres arbejde.