Sundhed og omsorg

Rudersdal Kommune ønsker at skabe livsvilkår, som fremmer det gode liv og det aktive medborgerskab, så kommunens vision om at være landets bedste bokommune realiseres for alle borgere - også for ældre borgere og borgere med handicap og psykiske vanskeligheder.

Kort over områder til offentlige formål

Vi arbejder for

  • at borgere i Rudersdal Kommune har mulighed for at leve et sundt liv
  • at borgere i Rudersdal Kommune har mulighed for et aktivt hverdagsliv og kan indgå i fællesskaber
  • at sikre god tilgængelighed til det offentlige rum og faciliteter i naturen, der kan fremme borgernes aktive og sunde liv.