Erhvervsområder

Rudersdal er en grøn bokommune med højtuddannet arbejdskraft og attraktive erhvervsområder. Mange af kommunens virksomheder er kendetegnet ved at være baseret på et højt vidensniveau. Rudersdal har fokus på erhvervsudvikling med bl.a. høje ambitioner for bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

Kort over erhvervsområder

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • at fastholde og udvikle kommunens erhvervsområder
  • at understøtte virksomheders grønne omstilling og indgå i partnerskaber om løsninger på de fælles klimaudfordringer
  • at sikre virksomhedernes udviklingsmuligheder gennem fortætning af de eksisterende erhvervsområder, under hensyn til omgivelserne
  • at udvikle Nærum Erhvervsby til et stærkt vidensbaseret erhvervs- og bymiljø med en høj bymæssig kvalitet
  • at fastholde DTU Science Park som et videnstungt og forskningsorienteret erhvervsområde i grønne omgivelser
  • at muliggøre modernisering af den eksisterende bygningsmasse i Birkerød Erhvervsby. Der skal skabes muligheder for nye erhvervstyper i området og gode vilkår for produktion
  • at infrastrukturen giver god tilgængelighed til erhvervsområderne
  • at samarbejde over kommunegrænsen. Særligt samarbejde med Hørsholm og Lyngby om aksen DTU Science Park – Nærum Erhvervsby – DTU i tilknytning til Lyngby Vidensby visionen 
  • at understøtte tilstedeværelse af de erhverv, som servicerer kommunens borgere og virksomheder
  • at en fremtidssikret energi- og spildevandsløsning tænkes ind i udviklingen af erhvervsområderne.